Pentru Polaris, starea de alertă impune respectarea acelorași reguli, aplicate și în perioada stării de urgență, de dezinfectare și igienizare a tuturor spațiilor publice

0
131

Pola­ris M Hol­ding — Con­stan­ța.

❗️Desi sta­rea de urgen­ta s‑a inche­iat, in con­cep­tia mul­tor per­soa­ne, sta­rea de aler­ta a deve­nit sino­ni­ma cu neres­pec­ta­rea masu­ri­lor de sigu­ran­ta. Tre­bu­ie sa inte­le­gem ca acest virus, coro­na­vi­ru­sul, nu dis­pa­re impre­u­na cu rela­xa­rea masu­ri­lor de urgen­ta, iar sin­gu­ra meto­da de a ne pro­te­ja rama­ne pas­tra­rea dis­tan­tei fata de cei­lalti.

👉Pen­tru Pola­ris, sta­rea de aler­ta impu­ne res­pec­ta­rea ace­lo­ra­si reguli, apli­ca­te si in peri­oa­da sta­rii de urgen­ta, de dez­in­fec­ta­re si igie­ni­za­re a tutu­ror spa­ti­i­lor publi­ce.

✅ Acti­vi­ta­ti­lor zil­ni­ce, ce se des­fa­soa­ra in tot ora­sul Con­stan­ta, de colec­ta­re a dese­u­ri­lor mena­je­re si reci­cla­bi­le, de matu­rat manu­al si meca­ni­zat, de goli­re a cosu­le­te­lor stra­da­le, li se ada­u­ga si actiu­ni­le din ziua de 18 apri­lie:

➡️ Ope­ra­tiuni zil­ni­ce de dez­in­fec­tie, pres­ta­te la sedi­ul uni­ta­ti­lor sani­ta­re;

➡️ Actiuni ample, des­fa­su­ra­te pe par­cur­sul mai mul­tor zile, in zona pla­jei Modern, a sta­tiu­nii Mama­ia, pe malul lacu­lui Taba­ca­rie, pe stra­da Var­ful cu Dor.

In aces­te zone, dato­ri­ta supra­fe­te­lor foar­te mari de igie­ni­zat si, auto­mat, a can­ti­ta­ti­lor mari de dese­uri vege­ta­le si mena­je­re stranse, s‑a inter­ve­nit cu mai mul­te autos­pe­ci­a­le mul­ti­func­tio­na­le de mare capa­ci­ta­te si incar­ca­toa­re fron­ta­le pen­tru a salu­bri­za si trans­por­ta dese­u­ri­le.

➡️ Acti­vi­ta­tea de cura­ta­re a nisi­pu­lui din rigo­le con­ti­nua, in sta­tiu­nea Mama­ia.

➡️ Actiuni de salu­bri­za­re au avut loc si in zona garii, auto­ga­rii, pasa­jul de la gara, zona penin­su­la­ra.

👉 Pas­trati dis­tan­ta de cel putin 1,5 metri fata de per­soa­ne­le pe care le intal­ni­ti.

👉 Evi­tati zone­le aglo­me­ra­te.

👉 Res­pec­tati masu­ri­le de igie­na reco­man­da­te de auto­ri­tati.


Man­ga­lia News, 19.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele