Au demarat lucrările la rețelele de canalizare, în localitatea 23 August

0
182

Pri­mă­ria Comu­nei 23 August anun­ță dema­ra­rea lucră­ri­lor la obiec­ti­vul de înves­ti­ții „Rețe­le cana­li­za­re loca­li­ta­tea 23 August”. Inves­ti­ția se rea­li­zea­ză cu fon­duri euro­pe­ne neram­bu­r­sa­bi­le și are urmă­toa­re­le capa­ci­tați:
- lun­gi­me tota­lă – 20,9 km;
- racor­duri cana­li­za­re – 1.133 bucăți;
- cămi­ne vizi­ta­re – 511 bucăți.

In cadrul pro­iec­tu­lui au fost pre­vă­zu­te si racor­du­ri­le la rețea­ua de cana­li­za­re pana la limi­ta pro­pri­e­tă­ți­lor pri­va­te, ast­fel încât după fina­li­za­rea lucră­ri­lor de cana­li­za­re (12 luni) sa poa­tă fi dema­ra­te lucră­ri­le de asfal­ta­re a stră­zi­lor.

Având in vede­re că lucră­ri­le de monta­re a con­duc­te­lor de cana­li­za­re impun lucrări de săpă­tu­ră, ne cerem scu­ze pen­tru discon­for­tul cre­at.


Man­ga­lia News, 18.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele