#AcelMoment când un articol publicat de Mangalia News este recomandat de renumitul blogger Cristian China Birta

0
385

#Acel­Mo­ment când un arti­col publi­cat de Man­ga­lia News este reco­man­dat de renu­mi­tul blo­gger Cris­ti­an Chi­na Bir­ta, antre­pre­nor, con­sul­tant soci­al media la Koo­pe­ra­ti­va 2.0, blogger.

”Dacă ai ceva inte­re­se — în sen­sul bun, bre! 😀 — pen­tru exa­me­nul de baca­la­u­re­at, s‑ar putea să te inte­re­se­ze scri­soa­rea aceas­ta. Scri­să de o pro­fe­soa­ră, care este și mamă de copil care ar tre­bui să dea bacul. Este adre­sa­tă minis­tru­lui Edu­ca­ți­ei. Și este o lec­tu­ră cel puțin inte­re­san­tă”. (Cris­ti­an Chi­na Bir­ta, în new­slet­te­rul cu nr. 506).

MN: Citiți AICI cele­lal­te arti­co­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, des­pre Cris­ti­an Chi­na Bir­ta  și urmă­riți site-ul ”Mare­lui Maes­tru de Ispră­vi”, AICI.


Man­ga­lia News, 24.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply