A început asfaltarea trotuarelor din cartierul de case al Mangaliei (Coloniști) [VIDEO]

1
659

A înce­put asfal­ta­rea tro­tu­a­re­lor din car­ti­e­rul de case al Man­ga­li­ei (Colo­niști).

”Ne cerem scu­ze pen­tru întâr­zi­e­rea lucră­ri­lor, dar, după cum am mai expli­cat, pri­ma fir­mă care s‑a ocu­pat de acest pro­iect a aban­do­nat lucra­rea la scurt timp după deco­per­ta­rea tro­tu­a­re­lor. Am fost nevo­iți să reluăm întrea­ga pro­ce­du­ră, con­form legii, iar acum iată că am ajuns la eta­pa fina­lă. În pre­zent, asfal­tăm tro­tu­a­re­le de pe str. G‑ral Vâr­te­ja­nu si con­ti­nu­ăm pe toa­te stră­zi­le unde s‑a deco­per­tat tro­tu­a­rul.

Vom moder­ni­za sau vom înfi­in­ța tro­tu­a­re în tot car­ti­e­rul de case, iar în para­lel lucrăm la docu­men­ta­ția pen­tru atra­ge­rea de fon­duri guver­na­men­ta­le sau euro­pe­ne, des­ti­na­te asfal­tă­rii stră­zi­lor din Colo­niști”. (Radu Cris­ti­an, pe Fb).


Man­ga­lia News, 15.05.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. In Colo­nisti era asfalt si se putea mer­ge. In car­ti­e­rul Dobro­gea de 10 ani nu e nimic. E jale cu pri­ma­rul asta. 8 ani nu a facut nimic pt car­ti­e­rul Dobro­gea.

Leave a Reply