Hagieni — Defecțiune în curs de remediere, la rețeaua de alimentare cu apă

0
150

Infor­ma­re pen­tru locu­i­to­rii satu­lui Hagieni.

Exis­tă în acest moment o pro­ble­mă la rețea­ua de ali­men­ta­re cu apă. Ieri a fost făcu­tă con­sta­ta­rea. Pom­pa de ali­men­ta­re cu apă este defec­tă. A fost tri­mi­să rapid la Con­stan­ța, pen­tru repa­rat. În ace­lași timp, s‑a coman­dat și o pom­pă nouă. Per­soa­ne­le afla­te în izo­la­re au pri­mit ime­di­at apă îmbu­te­li­a­tă pen­tru con­sum.

Astăzi a fost dusă o cister­nă cu apă și tot astăzi fie­ca­re fami­lie va pri­mi apă îmbu­te­li­a­tă pen­tru con­sum. În cel mai scurt timp posi­bil, defec­țiu­nea va fi reme­di­ată și totul va reve­ni la nor­mal.

Pri­mă­ria comu­nei Lima­nu, 02.04.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele