Direcția Cultură și Sport Mangalia: 📣📣📣 Dăm start activitățior din seria #stămacasă! Dana Trifu, instructor Fitness Aerobic Pilates Yoga Copii și Părinți ne vine în întâmpinare, în fiecare miercuri, ora 19:00, cu Yoga 4Kids&Family [VIDEO]

0
269

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: 📣📣📣 Dăm start acti­vi­tă­ți­or din seria #stă­ma­ca­să! Dana Tri­fu, instruc­tor Fit­ne­ss Aero­bic Pila­tes Yoga Copii și Părinți ne vine în întâm­pi­na­re, în fie­ca­re mier­curi, ora 19:00, cu Yoga 4Kids&Family (Yoga pen­tru Copii și Părinți), prin inter­me­di­ul unor cli­puri cu prac­tici și sfa­turi atât de nece­sa­re în aceas­tă peri­oa­dă.

‼️Pe scurt, vei bene­fi­cia de:
* timp de cali­ta­te petre­cut în fami­lie;
* cre­a­ti­vi­ta­te, aten­ție, memo­rie, con­cen­tra­re, inte­li­gen­ță emo­țio­na­lă îmbu­nă­tă­ți­te;
* ate­nu­a­rea emo­ți­i­lor nega­ti­ve și situ­a­ți­i­lor supă­ră­toa­re din via­ta ta;
* o pos­tu­ră mai bună, dureri de spa­te ate­nu­a­te.

📆 Mai mul­te infor­ma­ții, în fil­mu­le­țul pe care îl vom face public disea­ră, la ora 19.00.
🧘 Pe Dana o găsești pe pagi­ni­le Dana Tri­fu și Yoga­Fit Man­ga­lia.

Momen­tan, poti lucra cu ea direct, din con­for­tul casei tale, diver­se cla­se Onli­ne (Aero­bic, Pila­tes, Yoga, Min­d­ful­ne­ss).


Man­ga­lia News, 08.04.2020. (sur­sa: Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele