Dana Trifu continuă programul săptămânal de Yoga pentru copii și părinți! VIDEO

0
265

📣📣📣 Dana Tri­fu con­ti­nuă pro­gra­mul săp­tămâ­nal de Yoga pen­tru copii și părinți! ASTĂ SEARĂ, la ora 19:00!

‼️Pe scurt, veți bene­fi­cia de:
* timp de cali­ta­te petre­cut în fami­lie;
* cre­a­ti­vi­ta­te, aten­ție, memo­rie, con­cen­tra­re, inte­li­gen­ță emo­țio­na­lă îmbu­nă­tă­ți­te;
* ate­nu­a­rea emo­ți­i­lor nega­ti­ve și situ­a­ți­i­lor supă­ră­toa­re din via­ța dvs;
* o pos­tu­ră mai bună, dureri de spa­te ate­nu­a­te.

🧘Pe Dana o găsiți pe pagi­ni­le Dana Tri­fu și Yoga­Fit Man­ga­lia.
Acum puteți lucra cu Dana, direct din con­for­tul casei, diver­se cla­se Onli­ne (Aero­bic, Pila­tes, Yoga, Min­d­ful­ne­ss).

Așa­dar, ASTĂ SEARĂ, la ora 19:00!


Man­ga­lia News, 15.04.2020. (sur­sa: Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply