Cosmin Neidoni: ‘Există o categorie specială de oameni, marcaţi de o fineţe nobilă, acei oameni, rari şi buni, care îşi păstrează calmul, fiind imperturbabili în momentele grele ale vieţii…’

0
245

Cos­min Nei­doni: ”Exis­tă o cate­go­rie spe­cia­lă de oameni, mar­ca­ţi de o fineţe nobi­lă, acei oameni, rari şi buni, care îşi păs­trea­ză cal­mul, fiind imper­tur­ba­bili în momen­te­le gre­le ale vieţii. Nu ştiu cum fac, ce resort inte­ri­or acti­vea­ză, dar ştiu că prin felul lor devin repe­re, împru­mu­tân­du-şi lim­pe­zi­mea celor care şi‑o pierd”. (Frag­ment din “Via­ța la 40 de ani”). 

 

MN: Absol­vent de Filo­so­fie, fre­e­lan­cer în dome­ni­ul tra­du­ce­ri­lor, poe­tul și scri­i­to­rul timi­șo­rean Cos­min Nei­doni publi­că și în coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News. Arti­co­le­le ce poar­tă sem­nă­tu­ra sa, le puteți citi AICI.


Man­ga­lia News, 07.04.2020. (sur­sa: Cos­min Nei­doni). Foto: Libris Edi­to­ri­al.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply