Bani pentru calculator. Normele metodologice, aprobate de Guvern

0
150

Guver­nul a apro­bat nor­me­le meto­do­lo­gi­ce pen­tru apli­ca­rea Legii pri­vind acor­da­rea unui aju­tor finan­ci­ar in vede­rea achi­zi­tio­na­rii de cal­cu­la­toa­re de catre ele­vii si stu­den­tii care pro­vin din fami­lii cu veni­turi mici, a anun­tat Ionel Dan­că, seful Can­ce­la­ri­ei pri­mu­lui-minis­tru.

Ele­vii pot pri­mi bani de la stat pen­tru achi­zi­tio­na­rea unui cal­cu­la­tor. Mai exact, ele­vii aflati in fami­lii cu un venit sub 250 de lei pe mem­bru de fami­lie, pot pri­mi un aju­tor finan­ci­ar in valoa­re de 200 de euro, pen­tru cum­pa­ra­rea unui cal­cu­la­tor sau a unei table­te.
 
“Pen­tru a spri­jini copi­ii care in aceas­ta peri­oa­da des­fa­soa­ra lec­ti­i­le in sis­tem onli­ne, Guver­nul a apro­bat o hota­ra­re de guvern pen­tru apro­ba­rea nor­me­lor meto­do­lo­gi­ce pen­tru apli­ca­rea legii pri­vind acor­da­rea unui aju­tor finan­ci­ar in vede­rea achi­zi­tio­na­rii de cal­cu­la­toa­re, asa-numi­tul pro­gram ‘Euro 200’. Potri­vit aces­tor regle­men­tari, pen­tru acor­da­rea unui aju­tor finan­ci­ar ele­vi­lor si stu­den­ti­lor in vede­rea achi­zi­tio­na­rii de cal­cu­la­toa­re, aces­tia pot cere bonuri, (…) ele­vii care pro­vin din fami­lii in care veni­tul brut lunar pe mem­bru de fami­lie este de maxim 250 de lei. 
 
Pot apli­ca ele­vii si stu­den­tii din inva­ta­man­tul de stat sau par­ti­cu­lar in var­sta de pana la 26 de ani. Bonul repre­zin­ta echi­va­len­tul in lei al sumei de 200 de euro si este, repet, des­ti­nat achi­zi­ti­ei de cal­cu­la­toa­re”, a decla­rat Ionel Dan­ca, vineri, la Pala­tul Vic­to­ria, unde a anun­tat o serie de masuri deci­se de Guvern in sedin­ta de joi.  
 
Con­fi­gu­ra­tia mini­ma reco­man­da­ta a cal­cu­la­toa­re­lor, pen­tru care se ofe­ra spri­jin finan­ci­ar: 
 
- pen­tru des­k­top — pro­ce­sor Dual Core sau echi­va­lent; FSB mini­mum 800 MHz; frec­ven­ta pro­ce­sor mini­mum 2.300 MHz; HDD mini­mum 250 GB; RAM tip DDR3 mini­mum 4 GB; uni­ta­te DVD; moni­tor LCD mini­mum 15″; tas­ta­tu­ra, mou­se optic;


 -pen­tru lap­top — pro­ce­sor mini­mum Dual Core sau echi­va­lent; frec­ven­ta pro­ce­sor mini­mum 2.000 MHz; RAM tip DDR3 mini­mum 4 GB; HDD mini­mum 250 GB; dia­go­na­la mini­mum 15″; rezo­lu­tie mini­mum 1.366 x 768; DVD;

- pen­tru note­bo­ok sau echi­va­lent — pro­ce­sor Intel Atom sau echi­va­lent; tip pro­ce­sor mini­mum N450 sau echi­va­lent; HDD SATA mini­mum 250 GB; RAM DDR3, mini­mum 1 GB; dia­go­na­la mini­mum 10”.


Man­ga­lia News, 03.04.2020. (sur­sa: portalinvatamant.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele