Dr. Dorina Stăetu, medic specialist oftalmolog din Mangalia, acordă online ajutor de specialitate

0
815

Dr. Dori­na Stă­e­tu, medic spe­cia­list oftal­mo­log din Man­ga­lia, acor­dă onli­ne aju­tor de spe­cia­li­ta­te.

Dori­na Stăetu​: In con­tex­tul pan­de­mi­ei COVID-19, per­soa­ne­le care întâm­pi­nă anu­mi­te pro­ble­me oftal­mo­lo­gi­ce de natu­ră ne-chi­ru­ri­ca­lă, sau care nu nece­si­tă inter­ven­ție direc­tă, pot bene­fi­cia de aju­tor de spe­cia­li­ta­te în medi­ul onli­ne, în limi­te­le per­mi­se de aces­ta, prin inter­me­di­ul pagi­nii per­so­na­le de Face­bo­ok — mes­sen­ger.

Cu drag,

Dr. Sta­e­tu Dori­na.

#auto­i­zo­la­re#, #sta­ma­ca­sa#


Man­ga­lia News, 29.03.2020. (sur­sa foto: face­bo­ok).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply