Cel mai mare diamant din România, la Constanța. Bijuterii în valoare de 2 milioane de euro, în turneu exclusivist [FOTO]

0
374

Cel mai mare dia­mant ce a ieșit vreo­da­tă la vân­za­re în Româ­nia, va fi pre­zent la Con­stan­ța, în zile­le de 9 și 10 mar­tie. Bri­li­an­tul de cir­ca 8,59 cara­te este esti­mat între 45.000 și 65.000 de euro și va fi pre­zen­tat pri­vat, într-un tur­neu exclu­si­vist prin cele mai impor­tan­te ora­șe ale țării. După o pre­zen­ță de suc­ces la Iași, pre­ți­oa­sa biju­te­rie va fi pre­zen­ta­tă și în ora­șul de pe lito­ra­lul Mării Negre.

Super­bul dia­mant, ală­tu­ri de alte apro­xi­ma­tiv 50 de biju­te­rii de colec­ție, vor fi dezve­li­te luni, 9 mar­tie 2020, ora 15:00, în cadrul unei con­fe­rin­țe de pre­să orga­ni­za­te la Hotel Ten din Con­stan­ța. Pre­ți­oa­se­le biju­te­rii vor fi expu­se pre­sei sub o pază stric­tă, având în vede­re valoa­rea lor.

Între biju­te­ri­i­le de colec­ție, cea mai valo­roa­să pie­să, esti­ma­tă de spe­cia­liști între 100.000–150.000 de euro, este un aris­to­cra­tic set, rea­li­zat de bran­dul de biju­te­rii exclu­si­vis­te Phe­res, com­pus din coli­er și cer­cei deco­rați cu 115 dia­man­te, ce tota­li­zea­ză pes­te 27 de cara­te.

Tot cele­brul desig­ner Phe­res sem­nea­ză și un ele­gant coli­er din aur alb, pavat cu 204 bri­li­an­te, în gre­u­ta­te tota­lă de 8,8 cara­te, ce a fost pur­tat recent de artis­ta bri­ta­ni­că Rita Ora, esti­mat pen­tru pia­ța româ­neas­că, în cadrul lici­ta­ți­ei, la o valoa­re con­ser­va­toa­re de 9.000–14.000 de euro.

Casa Art­mark ofe­ră și posi­bi­li­ta­tea pro­bă­rii aces­to­ra, în baza unei rezer­vări pre­a­la­bi­le pen­tru peri­oa­da 9–10 mar­tie la Con­stan­ța. Rapor­tat la valoa­rea eli­tis­tă a aces­tor biju­te­rii impor­tan­te, casa de lici­ta­ție a anun­țat că ofe­ră posi­bi­li­ta­tea doam­ne­lor ce vor par­ti­ci­pa a lici­ta­ție să achi­zi­țio­ne­ze aces­te comori și cu pla­ta în rate, pe o peri­oa­dă de cel mult 12 luni.


Man­ga­lia News, 06.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply