Măsurile de autoprotecție, în contextul prevenirii îmbolnăvirii cu Coronavirus

0
228

ISU Con­stan­ta şi IGSU — Inspec­to­ra­tul Gene­ral pen­tru Situ­a­tii de Urgen­ta, Roma­nia. Depar­ta­men­tul pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă.

În mate­ri­a­le­le infor­ma­ti­ve de mai jos, vă pre­zen­tăm măsu­ri­le de auto­pro­tec­ție în con­tex­tul pre­ve­ni­rii îmbol­nă­vi­rii cu Coro­na­vi­rus.

De ase­me­nea, în info­gra­me puteți regă­si o par­te din­tre cele mai frec­ven­te între­bări puse spe­cia­liș­ti­lor cu răs­pun­sul afe­rent aces­to­ra.


Man­ga­lia News, 25.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele