Mangalia — Un copil în comă și altul arestat, după ce s‑au luat la bătaie pentru o postare pe Facebook

3
633

Un copil de 13 se află în sta­re cri­ti­că la spi­tal și un altul de 15 ani a fost ares­tat, după ce s‑au luat la băta­ie din cau­za unei pos­tări pe Face­bo­ok. Tra­ge­dia s‑a întâm­plat astăzi la Man­ga­lia.

Potri­vit anche­ta­to­ri­lor, astăzi, (sâm­bă­tă, 1 febru­a­rie — n.r), în jurul orei 13.35, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au fost sesi­zați, prin apel 112, cu pri­vi­re la fap­tul că pe o stra­dă din muni­ci­piu ar fi avut loc o alter­ca­ție în urma căre­ia o per­soa­nă este incon­ști­en­tă.

Depla­sați la fața locu­lui, poli­țiș­tii au sta­bi­lit iden­ti­ta­tea per­soa­ne­lor impli­ca­te, fiind vor­ba des­pre 2 minori de 13, res­pec­tiv 15 ani.

Din pri­me­le cer­ce­tări, s‑a sta­bi­lit fap­tul că eve­ni­men­tul s‑ar fi pro­dus pe fon­dul unui con­flict pe Face­bo­ok, din ziua pre­ce­den­tă.

Astăzi, cele două per­soa­ne s‑au întâl­nit întâm­plă­tor, iar mino­rul de 15 ani l‑a lovit pe cel de 13 ani cu pum­nul, în zona feței. În urma inci­den­tu­lui, vic­ti­ma a fost trans­por­ta­tă la spi­tal în sta­re coma­toa­să.

Poli­țiș­tii con­stăn­țeni con­ti­nuă cer­ce­tă­ri­le, în cau­ză fiind întoc­mit un dosar penal sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­ni­lor de vătă­ma­re cor­po­ra­lă și tul­bu­ra­rea ordi­nii și liniș­tii publi­ce. Mino­rul în vâr­stă de 15 ani a fost reți­nut pen­tru 24 de ore, urmând ca în cur­sul zilei de mâi­ne să fie pre­zen­tat Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Man­ga­lia, cu pro­pu­neri lega­le. (sur­sa: constantadeazi.ro).


Man­ga­lia News, 01.02.2020. (foto gene­ric: arhi­vă).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

3 COMENTARII

  1. Da de ce mino­rii ăștia devin foar­te agre­sivi se bat pen­tru niș­te gre­șeli invo­lun­ta­re .Am dedus că ei n‑au edu­ca­ții și părin­ții lor nu se inte­re­sea­ză ce fac copii lor și nu le dă o edu­ca­ție cum să se com­porte în societate.Inseamna că și părin­ții lor n‑au edu­ca­ție de com­por­ta­ment în societate.Am văzut și fete agre­si­ve com­por­ta­ment vul­gar de vam­pe de stradă.Societatea a deve­nit nu numai în Româ­nia c‑am pes­te tot de ne des­cris fără pic de res­pect față de soci­e­ta­tea actuală.Artrebui lua­te măsuri ‑INTERNATIONALE.

  2. Mai baia­tu­le daca tu crezi ca e nevi­no­vat, inseam­na ca ai fost si tu aco­lo ‚ca vad ca sti cam mul­te. Pri­e­te­nul tau e foar­te vino­vat si daca ar fi dupa mine i‑as da inchi­soa­re pe via­ta pt ce a facut, chiar daca e minor. Din punc­tul meu de vede­re legea e prea blan­da la noi in tara poa­te ar tre­bu­ii sa votam noi legi­le nu cei de sus. Voi astia care va cre­deti ” sme­cheri” da miro­si­ti a pros­tie de la un km.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele