Digitaliada, la Școala Gimnazială “George Coșbuc”, 23 August, județul Constanța [VIDEO]

0
222

Digi­ta­li­a­da, la Școa­la Gim­na­zi­a­lă “Geor­ge Coș­buc”, 23 August, jude­țul Con­stan­ța

O comu­ni­ta­te vie, în trans­for­ma­re și care se adap­tea­ză mereu lumii în care se dezvol­tă. Echi­pa pe care o fac pro­fe­so­rii, ele­vii, părin­ții și auto­ri­tă­ți­le la Școa­la gim­na­zi­a­lă “Geor­ge Coș­buc” din comu­na 23 August, jude­țul Con­stan­ța, este moto­rul care ali­men­tea­ză aceas­tă dezvol­ta­re. Deși sunt la malul mării, acești oameni urcă zil­nic mun­te­le cunoaș­te­rii, iar pro­iec­tul Digi­ta­li­a­da li s‑a potri­vit ca o mănu­șă. 

Află mai mul­te des­pre pro­iec­te­le Fun­da­ți­ei Oran­ge aici: https://oran.ge/FundatiaOrange și des­pre Digi­ta­li­a­da aici: https://oran.ge/digitaliada.


Valen­ti­na David: Acum aflam toa­te cuvin­te­le fru­moa­se pe care le-ati spus des­pre NOI! 💖 Mul­tu­mim Doam­nei Inspec­tor Gene­ral Adjunct, Anca Dra­go­mir, nu doar ca ne‑a ono­rat cu pre­zen­ta, ci pen­tru ca, ase­me­nea noua, con­si­de­ră ca digi­ta­li­za­rea este vii­to­rul, iar noi, pro­fe­so­rii, tre­bu­ie sa ne facem ”upda­te” cat mai repe­de si cat mai des. De ase­me­nea, mul­tu­mim D‑lui Pri­mar, Mitra­na Mugur, pen­tru sus­ti­ne­re, apro­band si alte fon­duri, in vede­rea digi­ta­li­za­rii, pe lan­ga cele cas­ti­ga­te prin poro­iect!
PARINTILOR, ca ape­cia­za si con­sti­en­ti­zea­ză ca noi ”ince­ram sa iesim din rand”!
Nu in ulti­mul rand, ECHIPEI DIGITALIADA si ELEVILOR nos­tri minu­nati!

Mesa­jul nos­tru este: SCRIETI PROIECTE IN ACEST SENS SI PARTICIPATI LA CONCURSURILE DIGITALIADAhttps://www.digitaliada.ro/
ACUM SE SCRIE VIITORUL! 💖


Man­ga­lia News, 25.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele