Cornel Udrea — De ce îți povestesc toate astea, lasă dracului telefonu’ ciala, ca să nu faci un handicap mental ca mine

0
345

Cor­nel Udrea: Mă, copi­le, zice Oni­sîm, am aflat în lada din tîr­naț, unde ține bună-ta fol­clor chi­ne­zesc sănă­tos, pe cînd vin tele­vi­zi­i­le, on pre­zer­va­tist de iar­nă, bă, din lînă, albas­tru cu gam­bîn. Mi‑i cam lăr­guț, da’ ține de cald și or încă­put și zur­gă­lă­ii ceia sco­fîl­ciți! Fai­nă scu­lă o avut moșu, pute­rin­ță inte­lec­toa­lă, bag-sama!

I‑am ară­tat la muie­re și s‑o rîs pă e, tătă sara, nici la Gîdea n‑o vrut să să uite. La cul­ca­re, cînd să mă vîr sub dunhă, îmi zîce: “cia­la, mă năro­du­le, nu‑i pre­zen­ta­tiv, mă, îi o mînu­șă cu on sin­gur dejet!”! Și iar s‑o pus pă gui­țat seral…

De ce îți poves­tesc astea, lasă dra­cu­lui tele­fo­nu’ cia­la, ca să nu faci un han­di­cap men­tal ca mine, să suferi, fără șci­in­ță, o nos­ta­jie puber­ta­lă, cum mi‑o espli­cat nepoa­ta San­da a lu’ Nebu­ni­că, psi­hi­o­lo­a­gă, care să te apu­ce în cele mai feri­ci­te momen­te ale egzis­ten­ții. Zică muie­rea, tuși-ta, ce‑o vrea, da’ macar on organ știu că n‑are gri­ja berii ăle­ia chi­ne­zești, “Coro­na”, șede în izo­la­re, la căl­du­ră. Doar nu era să‑i pun mas­că pe figu­ră! 😀 (Cor­nel Udrea, ianu­a­rie 2020).

MN: Scri­e­ri­le cari­ca­tu­ral-aci­de ale umo­ris­tu­lui clu­jean Cor­nel Udrea, publi­ca­te de Man­ga­lia News,  pot fi re/văzute AICI.


Man­ga­lia News, 02.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply