Ședință pe tema sediului nou al Școlii Gimnaziale ”Gala Galaction” din Mangalia

0
263

Școa­la Gim­na­zi­a­lă și Aso­ci­a­ția de părinți “Gala Galac­tion” Man­ga­lia anun­ță:

Astăzi, marți, 25.02.2020, ora 17.00, Aso­ci­a­ția Părin­ți­lor ”Gala Galac­tion” și repre­zen­tan­ții cla­se­lor, împre­u­nă cu con­du­ce­rea Șco­lii ”Gala Galac­tion” și cu repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, ne vom adu­na într‑o ședin­ță în care ne vor fi comu­ni­ca­te solu­ți­i­le deci­se pen­tru înce­pe­rea con­struc­ți­ei noii școli. Vă aștep­tăm la școa­la de lân­gă Gea­mie, înce­pând cu ora 17.00.
Vă mul­țu­mim!


Man­ga­lia News, 25.02.2020. (sur­sa: Aso­ci­a­ția Părin­ți­lor ”Gala Galac­tion”).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply