Guvernul își angajează răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi. PSD DEPUNE MOŢIUNE DE CENZURĂ, ÎMPREUNĂ CU UDMR

0
213

Exe­cu­ti­vul a luat deci­zia, în şedinţa de joi, de a‑şi asu­ma răs­pun­de­rea în faţa Par­la­men­tu­lui pe pro­iec­tul de lege pri­vind ale­ge­rea pri­ma­ri­lor în două tururi.

În urmă cu pes­te doi ani am ini­ţi­at un pro­iect de lege, pen­tru a transpu­ne dorinţa oame­ni­lor de îmbu­nă­tă­ţi­re a modu­lui de ale­ge­re a pri­ma­ri­lor şi de con­fe­ri­re a unei legi­ti­mi­tă­ţi aces­tor pri­mari, prin impu­ne­rea obli­ga­ţi­ei ca pri­ma­rii să fie aleşi cu 50%+1 din­tre cetă­ţe­nii care îşi expri­mă votul. Pro­iec­tul a fost “par­cat nere­gu­la­men­tar”, printr‑o deci­zie a BPR, la o comi­sie de cod elec­to­ral pen­tru a se împie­di­ca adop­ta­rea. Ca ata­re, am luat deci­zia de a ne anga­ja răs­pun­de­rea în faţa Par­la­men­tu­lui pe pro­iec­tul de lege pen­tru ale­ge­rea pri­ma­ri­lor în două tururi”, a spus Ludo­vic Orban, la înce­pu­tul şedinţei de Guvern.

Pre­mi­e­rul a mai anu­nţat că alo­ca­ţi­i­le copi­i­lor se vor dub­la de la 1 august 2020.


Man­ga­lia News, 17.01.2020. (sur­sa: telegrafonline.ro)


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply