Consiliul Local Mangalia se întrunește miercuri, 29 ianuarie, în prima ședință ordinară pe anul 2020. CONVOCATOR

0
371

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia este con­vo­cat în ședin­ță ordi­na­ră pen­tru mier­curi, 29.01.2020, ora 16:00. Pro­iec­tul ordi­nii de zi este urmă­to­rul:

Con­vo­ca­to­rul poa­te fi des­căr­cat și de aici:

Convocator-CL-Mangalia-sedinta-ordinara-29.01.2020


Man­ga­lia News, 23.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply