Bonificații de 10% pentru persoanele fizice și 5% pentru persoanele juridice, pentru plata taxelor și impozitelor locale până la 31 martie!

0
433

În aten­ția cetă­țe­ni­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia!

Direc­ția Mana­ge­ment Fis­cal și Con­trol Veni­turi Man­ga­lia infor­mea­ză con­tri­bu­a­bi­lii, per­soa­ne fizi­ce și juri­di­ce des­pre fap­tul că își pot achi­ta taxe­le și impo­zi­te­le pe anul în curs, la ghi­șe­e­le din cadrul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia. De ase­me­nea, obli­ga­ți­i­le fis­ca­le se pot plăti și onli­ne, prin ghișeul.ro (care este func­țio­nal), la ghi­șe­e­le poș­ta­le, dar și prin trans­fer ban­car.

Până la data de 31 Mar­tie se acor­dă boni­fi­ca­ții de 10% pen­tru per­soa­ne­le fizi­ce și 5% pen­tru per­soa­ne­le juri­di­ce.


Man­ga­lia News, 17.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply