ANA ANDREEA BEATRICE, declarată PERFORMERUL ANULUI 2019, categoria Seniori U23, la GALA LAUREAȚILOR FRL 2019

0
378

🏆 GALA LAUREAȚILOR FRL 2019. La cei 19 ani, e con­si­de­ra­tă o tână­ră spe­ran­ță a lup­te­lor româ­nești. Anul 2019 i‑a adus nu mai puțin de 4 meda­lii impor­tan­te. Ast­fel, Per­for­me­rul anu­lui 2019, cate­go­ria Seni­ori U23, a fost decla­ra­tă:

🔸ANA ANDREEA BEATRICE, spor­ti­va din Man­ga­lia — Loc 3, CE Seni­ori, Loc 3, CE Seni­ori U23, Loc 3, CE Juni­ori, Loc 3, CM Seni­ori U23.

Feli­ci­tări si suc­ces în com­pe­ti­ți­i­le vii­toa­re!

A trans­mis prof. Geor­ge Mari­an Oan­cea, pri­mul antre­nor al Andre­ei Bea­tri­ce.


Man­ga­lia News, 04.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply