România este cel mai mare exportator de viori din Uniunea Europeană

0
255

Sta­te­le mem­bre ale Uniu­nii Euro­pe­ne au expor­tat anul tre­cut 105.000 viori, în valoa­re de 23,3 mili­oa­ne de euro, iar Româ­nia este cel mai mare expor­ta­tor de viori al UE în res­tul lumii, trans­mi­te Ager­pres, citând date­le publi­ca­te vineri de Ofi­ci­ul Euro­pean de Sta­tis­ti­că (Euros­tat).

Pes­te jumă­ta­te din viori (52%, res­pec­tiv 55.100 viori) au mers către alte sta­te mem­bre ale UE. Date­le repre­zin­tă un declin de 7% al expor­tu­ri­lor tota­le de viori ale ţări­lor mem­bre UE com­pa­ra­tiv cu 2013.

Cei mai mari expor­ta­tori de viori din UE către res­tul lumii sunt: Româ­nia (14.000 viori expor­ta­te în sta­te­le din afa­ra UE, sau 28% din expor­tu­ri­le extra­co­mu­ni­ta­re de viori în 2018), Dane­mar­ca (12.200, 24%), Ger­ma­nia (6.400, 13%), Marea Bri­ta­nie (5.000, 10%), Cehia (2.900, 6%), Franţa (2.700, pes­te 5%), Ita­lia (2.500, 5%) şi Bel­gia (1.800, 4%).

Citiți con­ti­nu­a­rea pe digi24.ro


UPDATE: Româ­nia 🇷🇴 este cel mai mare expor­ta­tor de viori din UE 🇪🇺, con­form Euros­tat. Româ­nia a expor­tat 14 000 de viori 🎻 către sta­te­le din afa­ra UE în 2018 (28% din expor­tu­ri­le de viori din afa­ra UE).

Află mai mul­te 👉 http://bit.ly/2LRxcJ0


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply