QUEEN MARIE OF ROMANIA — „Maria, Regina României” — Program cinema 29 noiembrie — 5 decembrie  

0
683

QUEEN MARIE OF ROMANIA. „Maria, Regi­na Româ­ni­ei”, cea mai aștep­ta­tă peli­cu­lă a toam­nei a umplut săli­le de cine­ma din întrea­ga țară în pri­me­le săp­tămâni de pro­iec­ții. Entu­zi­as­mul publi­cu­lui, pro­iec­ții sold-out, sesiuni de Q&A cu echi­pa, mii­le de mesa­je ale spec­ta­to­ri­lor, toa­te des­criu ima­gi­nea unor seri minu­na­te, care au scris cu far­mec și entu­zi­asm, recen­zia unui film ce vă așteap­tă în con­ti­nu­a­re în cine­ma­to­gra­fe.

Dacă n‑ați apu­cat să vizio­nați fil­mul, iată aici pro­gra­mul pro­iec­ți­i­lor pe ora­șe, cine­ma­to­gra­fe, zile și ore de difu­za­re, pen­tru săp­tămâ­na 29 noiem­brie – 5 decem­brie: Queen-Marie-of-Roma­ni­a­/­pro­gram-cine­ma-29-noiem­brie-5-decem­brie

🎬 Vă invi­tăm la cine­ma!
Lis­ta pro­iec­ți­i­lor va fi actu­a­li­za­tă zil­nic.

La Man­ga­lia, fil­mul mai rulea­ză numai Luni, 2.decembrie a.c, de la ora 18.00, la Casa de Cul­tu­ră.


Man­ga­lia News, 30.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply