Marți, 17 decembrie, ENEL oprește curentul electric în centrul Mangaliei! Vezi și Programul întreruperilor din județele Călărași, Constanța, Ialomița și Tulcea

0
305

Marți, 17 decem­brie, ENEL opreș­te curen­tul elec­tric în cen­trul Man­ga­li­ei! Vezi și Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor din jude­țe­le Călă­rași, Con­stan­ța, Ialo­mi­ța și Tul­cea (regiu­nea Dobro­gea).

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, stra­da Con­stan­tei, cu blo­cul: E, sca­ri­le: A, B, C; bloc F, sca­ri­le: A, B, C; bloc M, sca­ri­le: A, B, C; bloc C1: sca­ri­le A, B, C; bloc C2: sca­ri­le: A, B, C; bloc C3, sca­ri­le: A, B, C; res­pec­tiv blo­cu­ri­le: G6; Px3 ; Px4; Px6, Py2, sca­ra B; Res­ta­u­ran­te­le: Lavrion, Cris­to­for, Mari­nas; Muze­ul de Arhe­o­lo­gie, Ban­ca Comer­ci­a­la Roma­na, Scoa­la nr. 5, Agen­tia Natio­na­la de Ocu­pa­re a For­tei de Mun­ca, Pia­ta Emi­ne­scu cen­tru; stra­zi­le: Mihai Emi­ne­scu, Doc­tor Motas, Mara­ses­ti, Vasi­le Alec­san­dri, Vasi­le Pir­van, Ceta­tii, Tepes Voda şi Liber­ta­tii (par­ti­al) – între­ru­pe­re tota­lă, între ore­le 08:30 — 13:30.

Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum şi pos­turi de trans­for­ma­re, E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce în tim­pul lucră­ri­lor, după pro­gra­mul indi­cat mai jos:

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te în zona Dobro­gea 16.12.2019 — 22.12.2019


Man­ga­lia News, Luni, 16.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele