Maria Cazacu — Plutește peste oraș un miros de sarmale, cârnați și petarde…😊

0
429

Maria Caza­cu: Plu­teș­te pes­te oraș un miros de sar­ma­le, câr­nați și petar­de…😊

Un oraș ador­mit. După nebu­nia cum­pă­ră­tu­ri­lor, oame­nii își odih­nesc tru­pul și sufle­tul. Mă-ndrept spre țărm, un țărm aproa­pe pus­tiu, o mare liniș­ti­tă în care se oglin­desc cele din urmă griuri de decem­brie. O dâră de lumi­nă la asfin­țit, o sin­gu­ră dâră… Sea­ră în tih­nă și bucu­rie sfân­tă! (Maria Caza­cu, 25 Decem­brie 2019).

MN: Maria Caza­cu a publi­cat o serie de arti­co­le ilus­tra­tiv-șăgal­ni­ce, în coti­dia­nul onli­ne  Man­ga­lia News, pe care le puteți vizio­na aici.


Man­ga­lia News, 26.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply