Magazinele Kaufland au Program Special, de Crăciun și de Anul Nou!

0
533

Pro­gra­mul maga­zi­ne­lor Kau­fland de Cră­ciun și de Anul Nou.

Cu pri­le­jul Săr­bă­to­ri­lor de iar­nă, maga­zi­ne­le Kau­fland vor avea un pro­gram de func­țio­na­re spe­cial, ast­fel:

Pro­gra­mul se va pre­lungi în maga­zi­ne­le din toa­tă țara, până luni, 23.12.2019, îna­in­te de Cră­ciun, res­pec­tiv îna­in­te de Anul Nou, în peri­oa­da 27.12.2019 — 30.12.2019. Ora des­chi­de­rii va varia în func­ție de maga­zin în inter­va­lul orar 7:00–7:30, iar ora închi­de­rii va varia de ase­me­nea în inter­va­lul orar 22:00 — 23:30, cu posi­bi­li­ta­te de pre­lun­gi­re.

Marți, 24.12.2019, în Aju­nul Cră­ci­u­nu­lui, maga­zi­ne­le se des­chid la ace­eași oră, în inter­va­lul 7.00 – 7.30, dar se vor închi­de mai devre­me, în inter­va­lul 17.00 – 18.00.  

Mier­curi, 25.12.2019 și mier­curi, 01.01.2020, toa­te maga­zi­ne­le Kau­fland vor fi închi­se.

În a doua zi de Cră­ciun, joi, 26.12.2019, și în a doua zi a Anu­lui Nou, joi, 02.01.2020, majo­ri­ta­tea maga­zi­ne­lor vor avea pro­gram scurt: se vor des­chi­de la ora 9.00, iar ora închi­de­rii va varia în inter­va­lul 15:00 – 16:00, cu excep­ția maga­zi­ne­lor din Gher­la și Reghin, care vor fi închi­se în ambe­le zile, res­pec­tiv cel din Orăș­tie, care va fi închis doar pe 26.12 și cel din Făl­ti­ceni doar pe 02.01.2019.

Pen­tru infor­ma­ții cât mai pre­ci­se refe­ri­toa­re la pro­gra­mul de săr­bă­tori al fie­că­ru­ia din­tre maga­zi­ne­le Kau­fland, cli­en­ții sunt rugați să acce­se­ze link-ul kaufland.ro/program-special

Pro­gra­mul se poa­te pre­lungi spon­tan.

Pro­gra­mul Gri­ll-ului Kau­fland va varia în func­ție de maga­zin, având în peri­oa­da 17.12 – 23.12 ora des­chi­de­rii între 9.00 și 10.00, iar cea a închi­de­rii între 20.00 și 21.30, pro­gra­mul urmând să se scur­te­ze pe 23.12 și 30.12, când ora închi­de­rii va varia între 17.00 – 19.00.

Toa­te Gri­ll-uri­le Kau­fland vor fi închi­se în inter­va­lul 24–26.12.2019, pre­cum și în inter­va­lul 01–02.01.2020. Majo­ri­ta­tea loca­ți­i­lor vor fi închi­se în Aju­nul Anu­lui Nou, pe 31.12.2019, iar cele­lal­te vor func­țio­na cu pro­gram scurt, 9.00 – 15.30.  


Man­ga­lia News, 21.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply