Earth’s Blue Atmospheric Limb, Earth’s Sun, and Earth’s Colorful Horizon, as Seen From the International Space Station

0
315

Ear­th’s Blue Atmos­phe­ric Limb, Ear­th’s Sun, and Ear­th’s Color­ful Hori­zon, as Seen From the Inter­na­tio­nal Spa­ce Sta­tion (Expe­di­tion 22) Whi­le Orbi­ting Over the Nor­th Paci­fic Ocean.

Mul­țu­mim, Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, pen­tru fabu­lo­sul tri­co­lor cos­mic tri­mis, văzut de pe Sta­ția Spa­ți­a­lă Inter­națio­na­lă.


Man­ga­lia News, 29.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply