Bloc evacuat, după ce un bărbat a pus ardei iuți în cuptorul cu microunde!

0
297

Momen­te de pani­că în Vaslui, dumi­ni­că, din cau­za unor ardei iuți puși în cup­to­rul cu micro­un­de. Zeci de loca­tari din­tr-un bloc au soli­ci­tat spri­ji­nul pom­pie­ri­lor, anu­nţând la 112 că în imo­bil nu se mai poa­te res­pi­ra din cau­za unui miros înţe­pă­tor.

Pom­pie­rii de la Inspec­to­ra­tul pen­tru Situ­a­ţii de urgenţă Vaslui au ajuns la fața locu­lui, iar în urma veri­fi­că­ri­lor au des­co­pe­rit și sur­sa miro­su­lui înțe­pă­tor. Nu era, însă, o scur­ge­re de gaze, ci un băr­bat care a vrut să facă ardei copți la cup­to­rul cu micro­un­de.

S‑a inter­ve­nit cu două autos­pe­ci­a­le, după ce am fost sesi­za­ţi asu­pra fap­tul că în casa scă­rii H a blo­cu­lui 321 de pe stra­da Podu­ri­lor se sim­te un miros iri­tant, înţe­pă­tor. În momen­tul când cole­gii mei au ajuns aco­lo, o par­te din­tre loca­ta­rii scă­rii se auto­e­va­cu­a­se­ră. S‑au făcut măsu­ră­tori ale gaze­lor însă toa­te au ieşit în para­me­tri nor­mali. La eta­jul patru, într-un apar­ta­ment, au găsit sur­sa miro­su­lui. Un cetă­ţean, pro­pri­e­ta­rul apar­ta­men­tu­lui res­pec­tiv, a pus apro­xi­ma­tiv 20 de ardei iuţi la copt în cup­to­rul cu micro­un­de. Pro­ba­bil întâm­pla­rea este de râs pen­tru mulţi din­tre noi, dar cre­deţi-mă că toţi cei care erau aco­lo plân­geau. Cole­gii mei au fost nevo­iţi să inter­vi­nă cu măş­ti­le. Pro­pri­e­ta­rul era pe bal­con, nici el nu mai putea să res­pi­re”, a pre­ci­zat Mari­us Stan­ciu, pur­tă­to­rul de cuvânt al ISU Vaslui, potri­vit vremeanoua.ro.


Man­ga­lia News, 23.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply