ATENTIE, SOFERI! Transport agabaritic pe ruta Borș PTF – Vama Veche

0
373

CNAIR infor­mea­ză că, în peri­oa­da 05.12.2019 — 12.12.2019, se va des­fă­șu­ra un trans­port cu depă­șiri, pe tra­se­ul:

Borș PTFDN1 – Cen­tu­ra Ora­dea – DN79 – Arad – DN7 – Ilia – Sibiu – DN1DN7 – Ves­tem – DN7 – Râm­ni­cu Vâl­cea – DN7 – Pitești – A1DN Cen­tu­ra Bucu­rești – Inter­sec­ția (DN Cen­tu­ra Bucu­rești cu DJ401) – A2A4 – Agi­gea – Pod Apo­lo­dor – DN39ADN39 – Vama Veche.

Vehi­cu­lul trans­por­tă o pie­să meta­li­că indus­tri­a­lă.

Lăți­mea maxi­mă a vehi­cu­lu­lui este 3,60 m, vite­za de depla­sa­re urmând a fi adap­ta­tă con­di­ți­i­lor de tra­fic. Men­țio­năm că, în con­for­mi­ta­te OUG 195/2002 pri­vind cir­cu­la­ția pe dru­mu­ri­le publi­ce, vite­za maxi­mă de depla­sa­re a vehi­cu­le­lor cu depă­șiri este de 70 km/oră.

Eta­pe­le de des­fă­șu­ra­re ale trans­por­tu­lui sunt sta­bi­li­te de poli­ția ruti­e­ră, care asi­gu­ră înso­ți­rea vehi­cu­lu­lui cu depă­șiri. Trans­por­tul nu se va des­fă­șu­ra în peri­oa­de­le și pe sec­toa­re­le de drum pe care sunt sem­na­la­te feno­me­ne mete­o­ro­lo­gi­ce peri­cu­loa­se, prin codu­ri­le gal­ben, por­to­ca­liu sau roșu.


Man­ga­lia News, 06.12.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply