ALBUM FOTO Lansarea nr. 2 al revistei BD Historia — benzi desenate istorice

0
267

Vineri, 20 decem­brie 2019, a avut loc lan­sa­rea nr. 2 al revis­tei BD His­to­ria — benzi dese­na­te isto­ri­ce, numar dedi­cat eve­ni­men­te­lor din decem­brie 1989, la Pala­tul Șuțu — sedi­ul Muze­u­lui Muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti.

Mul­tu­mim, Mari­us Tita, pen­tru pre­zen­ta­rea facu­ta. Mul­tu­mim tine­ri­lor artisti care si-au pre­zen­tat planse­le in ori­gi­nal.

Au fost pre­zen­ti artisti con­sa­crati de ban­da dese­na­ta si mem­brii ai Cer­cu­lui de Isto­rie Con­tem­po­ra­na Româ­neas­că din cadrul Facul­ta­tii de Isto­rie, Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­res­ti.


Man­ga­lia News, 21.12.2019. A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply