Suntem Oameni Serioși! De aceea vă invităm să vizionați comedia excepțională cu acest nume, Miercuri, 27 noiembrie, la Casa de Cultură din Mangalia

0
616

Invi­ta­ție la teatru:
Suntem Oameni Seri­oși! — Mier­curi, 27 Noiem­brie, ora 19:00.

Ce rezul­tă din întâl­ni­rea celui mai bun autor de come­dii ame­ri­ca­ne (Neil Simon), cu cel mai bun dra­ma­turg rus (A.P. Cehov)? O come­die excepțională!!!

Și dacă mai ada­ugi și 4 actori cu poftă nebu­nă de joa­că? Rezul­tat final: hoho­te de râs, pes­te nor­ma pre­scri­să de medic.

Cel mai mare dra­ma­turg ame­ri­can (Neil Simon), inspi­rat de cel mai mare dra­ma­turg rus (A.P. Cehov), scrie 5 povești des­pre meteh­ne­le ome­nești. 15 per­so­na­je inter­pre­ta­te de 4 actori care tră­iesc comi­cul la “tem­pe­ra­turi” sla­ve, ase­zo­nat în dia­lo­guri newyor­ke­ze. Preț bilet: 30 de lei.


Man­ga­lia News, 23.11.2019. (sur­sa: Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Mangalia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply