Nikola One, camionul care parcurge distanțe de până la 2000 km fără a fi realimentat, este dotat cu șase motoare [VIDEO]

1
389

In inte­ri­o­rul unui camion NIKOLA ONE (VIDEO).

Vehi­cu­lul are pute­rea de a trac­ta remorci cu o încăr­că­tu­ră de maxi­mum 36 de tone, pe o dis­tanţă de până la 1930 de kilo­me­tri.

Ame­ri­ca­nii de la Elon Musk şi Tesla vor să con­stru­ias­că auto­mo­bi­le elec­tri­ce per­so­na­le la sca­ră indus­tri­a­lă, însă o altă fir­mă s‑a gân­dit să fabri­ce cami­oa­ne dota­te cu motoa­re tip hibrid, pen­tru care ali­men­ta­rea se face atât cu ener­gie elec­tri­că, cât şi cu gaz natu­ral. Niko­la, o com­pa­nie ame­ri­ca­nă, a dat publi­ci­tă­ţii con­cep­tul camio­nu­lui “Niko­la One”.

Este dotat cu un sis­tem hibrid de sto­ca­re a com­bus­ti­bi­lu­lui având o capa­ci­ta­te de apro­xi­ma­tiv 680 de litri de Gaz natu­ral, folo­sit pe post de com­bus­ti­bil, care ali­men­tea­ză gene­ra­to­rul cu tur­bi­nă, ce încar­că acu­mu­la­to­rul de 320 KWh. Bate­ria ali­men­tea­ză cele şase motoa­re pe care le are camio­nul, câte unul pen­tru fie­ca­re roa­tă.

Citiți mai mult AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply