Intrarea Maicii Domnului în Biserică, prăznuită în fiecare an, pe 21 noiembrie

0
292

Intra­rea Mai­cii Dom­nu­lui în Bise­ri­că este prăz­nu­i­tă de catre Bise­ri­ca Orto­do­xă în fie­ca­re an, pe 21 noiem­brie. Aceas­ta sar­ba­toa­re este cunos­cu­ta de foar­te multi cre­din­cio­si si sub nume­le de Vivo­de­nia sau Ove­de­nia.

Parin­tii Nas­ca­toa­rei de Dum­ne­zeu Fecioa­ra sunt Sfin­tii Parin­ti Ioa­chim si Ana. Aces­tia sunt cunos­cuti pen­tru cre­din­ta arza­toa­re in Dum­ne­zeu si pen­tru fap­tul ca erau lip­si­ti de copii. Deo­a­re­ce via­ta lor nu era com­ple­ta fara copii, se roa­ga la Dum­ne­zeu sa pri­meas­ca si ei bucu­ria de a fi parin­ti, pro­mi­tand ca in cazul in care vor avea un copil, aces­ta va fi dus la tem­plu unde va fi inchi­nat Dom­nu­lui. Inge­rul li se ara­ta si le ves­tes­te ca vor avea o fata care va tre­bui sa poar­te nume­le de Maria. Neu­i­tand de pro­mi­siu­nea facu­ta in fata lui Dum­ne­zeu, la trei ani de la nas­te­rea Fecioa­rei Maria, Ioa­chim si Ana o duc pe fii­ca lor la tem­plu.

Aici aces­tia sunt intam­pi­nati de catre mare­le pre­ot Zaha­ria, tatal Sfan­tu­lui Ioan Bote­za­to­rul. Aces­ta o con­du­ce pe Fecioa­ra in cea mai sfan­ta ince­pe­re a tem­plu­lui, in Sfan­ta Sfin­te­lor, unde va rama­ne pana cand va implini 15 ani. Moti­vul pen­tru care Maria a fost dusa in acea inca­pe­re pen­tru a deve­ni ea insa­si Sfan­ta Sfin­te­lor lui Dum­ne­zeu, salas pen­tru Dum­ne­ze­ul nos­tru, al tutu­ror cre­din­cio­si­lor. (…)

Sunt si anu­mi­te obi­ce­iuri spe­ci­fi­ce aces­tei zile, cum ar fi: copi­ii care pun crengi de mar in vase cu apa. Aces­tea vor fi tinu­te la cal­du­ra si la lumi­na si vor inmu­guri si inflori. Iar oda­ta cu pri­le­jul Anu­lui Nou, aces­tea vor fi folo­si­te drept sorco­ve. Nu in ulti­mul rand, dat fiind fap­tul ca aceas­ta sar­ba­toa­re este intr‑o peri­oa­da de post si pen­tru ca toti cres­ti­nii sa se poa­ta bucu­ra de sar­ba­to­ri­rea Intra­rii Mai­cii Dom­nu­lui in Bise­ri­ca, Bise­ri­ca Orto­do­xa a ran­du­it ca pe data de 21 noiem­brie sa fie dez­le­ga­re la pes­te. (calendarulortodox.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply