Guvernul Orban a trecut cu unanimitate: 240 de voturi pentru, din 240 parlamentari prezenţi [VIDEO]

0
248

Guver­nul Ludo­vic Orban a tre­cut cu una­ni­mi­ta­te de voturi, luni, în Par­la­ment. Opo­zi­ţia a reu­şit să asi­gu­re cvo­ru­mul de şedinţă şi să depă­şeas­că majo­ri­ta­tea minim nece­sa­ră pen­tru Guver­nul PNL. Echi­pa şi pro­gra­mul lui Ludo­vic Orban au fost vota­te de 240 de par­la­men­tari, adi­că toţi cei pre­zenţi la şedinţă, inclu­siv câţi­va din tabă­ra PSD şi Pro Româ­nia. Nu s‑a înre­gis­trat niciun vot împo­tri­vă, nicio abţi­ne­re.

UPDATE Rezul­ta­tul numă­ră­to­rii:
465 par­la­men­tari;
240 pre­zenţi;
240 voturi;
0 voturi anu­la­te;
240 voturi pen­tru.


Man­ga­lia News, Luni, 4 noiem­brie 2019. (sur­sa: romaniatv.net).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply