ATENȚIE! CENTRUL MANGALIEI, FĂRĂ CURENT ELECTRIC, MARȚI, 12 NOIEMBRIE!

0
299

Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum şi pos­turi de trans­for­ma­re, E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce în tim­pul lucră­ri­lor după pro­gra­mul indi­cat mai jos.

  • Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, cu stra­da Con­stan­tei, blo­cu­ri­le: E, sca­ri­le A, B, C; bloc F, sca­ri­le A, B, C; bloc M, cu sca­ri­le A, B, C; bloc C1, cu sca­ri­le A, B, C; bloc C2, cu sca­ri­le A, B, C; bloc C3, cu sca­ri­le A, B, C; blo­cu­ri­le: G6, Px3, Px4, Px6 şi Py2, sca­ra B;
  • Res­ta­u­ran­te­le: Lavrion, Cris­to­pher şi Mari­nas;
  • Muze­ul de Arhe­o­lo­gie, Ban­ca Comer­ci­a­la Roma­na,
  • Scoa­la nr. 5, Agen­tia Natio­na­la de Ocu­pa­re a For­tei de Mun­ca,
  • Pia­ta Emi­ne­scu — cen­tru;
  • stra­zi­le: Mihai Emi­ne­scu, Doc­tor Motas, Mara­ses­ti, Vasi­le Alec­san­dri, Vasi­le Pâr­van, Ceta­tii, Tepes Voda şi Liber­ta­tii (par­ti­al) – între­ru­pe­re tota­lă, MARȚI, între ore­le 08:00 — 12:00.

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 11.11.2019 — 17.11.2019


Man­ga­lia News, 10.11.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele