Plusuri și minusuri, în comuna 23 August [VIDEO]

0
629

Plu­suri și minu­suri, în comu­na 23 August.
 
Dru­muri moder­ni­za­te, rețe­le de apă noi, gaze, școli rea­bi­li­ta­te. Iată câte­va din­tre rea­li­ză­ri­le cu care se mân­dreș­te pri­ma­rul comu­nei con­stăn­țe­ne 23 August, Mugu­rel Mitra­na, aflat la cel de-al patru­lea man­dat. Iar lis­ta pro­iec­te­lor afla­te în sta­diu inci­pient este des­tul de lun­gă, însă cea mai mare pro­ble­mă cu care se con­frun­tă admi­nis­tra­ția comu­nei 23 August este biro­cra­ția și pro­ce­sul gre­oi de obți­ne­re al avi­ze­lor care împie­di­că mul­te pro­iec­te de dezvol­ta­re.

 

(sur­sa: Stiri Ante­na 3 Con­stan­ta).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply