Centrul „Nouă ne pasă”, Limanu, județul Constanța — VIDEO

0
420

Cen­trul „Nouă ne pasă”, Lima­nu, jude­țul Con­stan­ța.

Fun­da­ția eMAG, în par­te­ne­ri­at cu Flan­co, imple­men­tea­ză cen­tre de tip after-scho­ol în școli din zona rura­lă pen­tru copi­ii cu rezul­ta­te foar­te sla­be sau care se află în risc de aban­don șco­lar.

La Școa­la Lima­nu, pre­gă­ti­re supli­men­ta­ră sus­ți­nu­tă de fun­da­ția Emag, prin Cen­trul “Nouă ne pasă”, pen­tru care le mul­țu­mim!

Cu res­pect și pre­țu­i­re,

Direc­tor,

prof. Mari­ne­la Gela Ivaș­cu.

 


Man­ga­lia News, 17.10.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply