Acţiune de donare sânge la Mangalia. Când va avea loc

0
474

Acţiu­ne de dona­re sân­ge la Man­ga­lia. Când va avea loc.

Cen­trul  Regio­nal  de Trans­fu­zii  San­gu­i­ne  Con­stanţa şi Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză marţi, 15.10.2019, între  ore­le 08.30 — 13.30, o acţiu­ne de dona­re de san­ge.

Sunt astep­ta­te toa­te per­soa­ne­le sănă­toa­se din loca­li­ta­tea Man­ga­lia şi loca­li­tă­ţi­le înve­ci­na­te, care doresc să‑i aju­te pe pacienţii care au nevo­ie de tra­ta­ment trans­fu­zio­nal.

Pot dona san­ge per­soa­ne cu var­sta cuprin­să între 18–65 ani (pen­tru pri­ma dona­re 18 — 60 de ani, în fun­cţie de eva­lu­a­rea medi­ca­la), cu gre­u­ta­tea pes­te 50 kg (în fun­cţie de înă­lţi­me, con­sti­tu­ţie), care nu au sufe­rit de hepa­ti­tă vira­lă, tuber­cu­lo­ză, sifi­lis, mala­rie, infe­cţie HiV, epi­lep­sie, dia­bet zaha­rat insuli­no-depen­dent, boli de ini­mă etc.    

Per­soa­ne­le pes­te 50 de ani sunt ruga­te să adu­că de la medi­cul de fami­lie o ade­ve­rinţă din care să reia­să că nu sunt în evi­denţă cu boli de ini­mă, neu­ro­lo­gi­ce, alte boli cro­ni­ce care ar con­train­di­ca dona­rea de san­ge.

Cu  trei zile  îna­in­te de dona­re este inter­zis con­su­mul de bău­turi alco­o­li­ce!

În ziua donă­rii se reco­man­dă un mic dejun usor (san­dwi­ch-uri, fruc­te, lac­ta­te) şi minim 500 ml lichi­de.

Per­soa­ne­le care efec­tu­ea­ză o dona­re com­ple­tă (450 ml san­ge) bene­fi­ci­a­ză, la cere­re, de:

  • şap­te tiche­te de masă pen­tru pro­du­se ali­men­ta­re;
  • o zi libe­ră în ziua donă­rii, în cazul dona­to­ri­lor sala­ri­a­ţi, elevi, stu­denţi şi mili­tari.
  • decon­ta­rea chel­tu­ie­li­lor de trans­port în comun, în ziua donă­rii, între loca­li­ta­tea de domi­ci­liu / reşe­dinţa înscri­să în actul de iden­ti­ta­te şi loca­li­ta­tea unde se efec­tu­ea­ză dona­rea de san­ge.

Dori­to­rii sunt aştep­ta­ţi marţi, 15.10.2019, la Clu­bul Nau­tic Cal­la­tis (Por­tul Turis­tic) din loca­li­ta­tea Man­ga­lia, cu un act de iden­ti­ta­te vala­bil, între ore­le 08.30–13.30.


Man­ga­lia News. (sur­sa: ziuaconstanta.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply