Cu şi despre constănţeanca Anastasia Soare, cea mai bogată româncă din lume [VIDEO]

2
701

Mihai Gâdea a rea­li­zat luni sea­ra, la Ante­na 3, un fabu­los inter­viu cu Anas­ta­sia Soa­re, recu­nos­cu­tă ca fiind cea mai boga­tă român­că din lume.

În sea­ra aceas­ta vreau să vă invit să o cunoaș­teți pe Anas­ta­sia Soa­re. A ple­cat din Româ­nia în vara lui 1989 pro­ba­bil, ca mulți care ple­cau atunci, cre­zând că este insu­por­ta­bil modul în care Româ­nia ajun­se­se în anii ’80. Își dorea mai mult, își dorea mai bine, își dorea totul”, a spus Mihai Gâdea, la înce­pu­tul edi­ți­ei de luni a emi­siu­nii Sin­te­za zilei.

Ansta­sia a pără­sit Con­stan­ța în urmă cu 30 de ani, când Româ­nia încă nu se eli­be­ra­se de jugul comu­nis­mu­lui. N‑a mai prins Revo­lu­ția aca­sa, dar a revo­lu­țio­nat o întrea­gă lume. A inven­tat con­cep­tul pro­por­ți­ei de aur a sprân­ce­ne­lor. A îmbi­nat ști­in­ța cu arta, iar teh­ni­ca ei a ulu­it și încân­tat lumea cele­bri­tă­ți­lor.

Astăzi, “Regi­na Sprân­ce­ne­lor” con­du­ce o afa­ce­re de suc­ces extin­să pe toa­te con­ti­nen­te­le, cu o ave­re esti­ma­tă de For­bes la 1,2 mili­ar­de de dolari și este încon­ju­ra­tă de cei mai influ­enți oameni ai pla­ne­tei.

Dar, nu a fost mereu așa. Dru­mul către suc­ces a fost lung, greu și une­ori chiar dure­ros. Anas­ta­sia scă­pa­se de Româ­nia comu­nis­tă, dar via­ța în Ame­ri­ca părea impo­si­bi­lă. Nu vor­bea deloc lim­ba engle­ză, nu știa pe nimeni și a durat luni până să-și găseas­că un loc de mun­că. Per­spec­ti­ve­le erau mai mult decât sum­bre.

Soțul meu lăsa­se nava în Ita­lia și l‑ar fi băgat la puș­că­rie. Cred că plân­geam în fie­ca­re zi. Au fost cele mai cum­pli­te zile, cred”, măr­tu­ri­seș­te Anas­ta­sia.

Întreg inter­vi­ul cu Anas­ta­sia Soa­re poa­te fi acce­sat pe Antena3.

(sur­sa: ziuaconstanta.ro. Autor: Emi­li­an Andrei). Sur­sa foto: Cap­tu­ră video Antena3. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

  1. Lumea o vor­bes­te de rau dar mie nu imi pasa, imi pal­ce ati­tu­di­nea ei si in mod spe­cial cum se imbra­ca! Imi doresc sa ajung sa port ace­la­si stil, va dati sea­ma ca hai­ne­le ei sunt scum­pe… deo­cam­da­ta gar­de­ro­ba mea e pli­na de hai­ne de la h&m, putin zara cand mai am bani :)) si onli­ne imi comand mult de pe adona.ro si per total arat bine sa sti­ti! Ori­cum… feli­ci­tari Anas­ta­sia sa stii ca eu te admir!

Leave a Reply