Se spune sau nu ”La mulți ani”, de Sfânta Maria? Ce zice, de fapt, tradiția

0
419

Săr­bă­toa­rea cunos­cu­tă drept Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui, Sfân­ta Maria, este prăz­nu­i­tă de Bise­ri­ca Orto­do­xă Româ­nă, pe data de 15 august. Iată de ce nu este greșit să spui „La mulți ani!”, când săr­bă­to­rim Ador­mi­rea Mai­cii Dom­nu­lui: Nume­le Maria vine din ebrai­că și înseam­nă – cea iubi­tă, cea îndră­gi­tă.

Bise­ri­ca nu con­si­de­ră greșit să spui ”La mulți ani!”, cu oca­zia aces­tei zile, fiind con­si­de­ra­tă o săr­bă­toa­re a bucu­ri­ei. Moar­tea Mai­cii Dom­nu­lui este muta­re la Via­ță, dupa cum reie­se și din tro­pa­rul săr­bă­to­rii Ador­mi­rii Mai­cii Dom­nu­lui: „Muta­tu-te-ai la via­ța ceea ce ești Mai­ca Vie­ții”. Din acest motiv, aceas­tă săr­bă­toa­re nu este tris­tă, ci pli­nă de bucu­rie. (crestinortodox.ro).

Tra­di­ţia spu­ne că în ziua de Sfân­ta Maria se mer­ge la bise­ri­că şi se împart stru­guri, pru­ne şi faguri de mie­re, pen­tru sufle­tul celor care au murit. În une­le zone, după slu­j­bă, feme­i­le merg la cimi­ti­re, pen­tru a tămâia mor­min­te­le celor dragi. În bise­ri­că se pome­nesc cei ador­mi­ţi, dar şi cei care au pur­tat nume­le Sfin­tei Fecioa­re. Fete­le nemă­ri­ta­te obi­ş­nu­iesc să culea­gă flori, pe care le duc la bise­ri­că pen­tru a fi sfinţi­te, apoi le iau aca­să şi le aşea­ză în drep­tul icoa­nei Mai­cii Dom­nu­lui.

Se cre­de că ast­fel aces­tea vor avea par­te de sănă­ta­te şi o soar­tă bună. Mai mult, se spu­ne că aces­te flori au puteri tămă­du­i­toa­re, ele putând ali­na dureri şi ocro­ti casa res­pec­ti­vă. Mai mult, în tre­cut, fete­le pur­tau o plan­ta numi­tă „năval­nic”, care avea pute­rea să adu­că peţi­tori.

Arti­co­lul inte­gral, AICI.

La Mulți Ani, tutu­ror celor care poar­tă nume­le Sfin­tei Maria!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele