Post disponibil, la Școala Gimnazială „Gala Galaction” din Mangalia

0
618

Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion” Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs pen­tru ocu­pa­rea pos­tu­lui con­trac­tu­al de bibli­o­te­car.

Con­di­ţi­i­le spe­ci­fi­ce nece­sa­re în vede­rea par­ti­ci­pă­rii la con­curs şi a ocu­pă­rii func­ți­ei con­trac­tu­a­le sunt:

-nive­lul stu­di­i­lor – medii,
-vechi­me in spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor nece­sa­re ocu­pă­rii pos­tu­lui – nu se soli­ci­tă.

Con­cur­sul se va orga­ni­za con­form calen­da­ru­lui urmă­tor:

-26 august 2019, ora 10:00: pro­ba scri­să;
-28 august 2019, ora 10:00: pro­ba inter­viu.

Rela­ţii supli­men­ta­re, la Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion”, cu sedi­ul in Man­ga­lia, stra­da Con­stan­ței nr. 27, jude­țul Con­stan­ța, tele­fon 0241753846.


Man­ga­lia News, 10.08.2019. (sur­sa: Mangalia.TV).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele