Mircea Diaconu, după ce ALDE și Pro România au votat să‑l susțină la prezidențiale: Nu voi defila în campanie cu Ponta și Tăriceanu [VIDEO]

0
385

Mir­cea Dia­co­nu a decla­rat în exclu­si­vi­ta­te la ”Punc­tul de întâl­ni­re”, cu Radu Tudor, că nu va mer­ge în cam­pa­nie cu Vic­tor Pon­ta și Tări­cea­nu. Can­di­da­tul la pre­zi­den­ți­a­le măr­tu­ri­seș­te că sus­ți­ne­rea celor două for­ma­țiuni poli­ti­ce este pur logis­ti­că și nimic mai mult.

ALDE și PRO Româ­nia au hotă­rât să ma suți­nă pen­tru pre­zi­den­ți­a­le. Îmi sunt aproa­pe, logis­tic, ca un can­di­dat inde­pen­dent. Eu nu am bătut la ușa nimă­nui. Eu m‑am dus pe trep­te la Ate­neu și am cerut sus­ți­ne­re de pes­te tot. Aces­te lucruri s‑au dis­cu­tat de dimi­nea­ța până sea­ra. Sta­tu­tul meu e de inde­pen­dent, eu îmi duc cam­pa­nia, doar din punct de vede­re logis­tic. Nu o să defi­lez cu cei doi lideri poli­tici. Eu o să mă duc să vor­besc cu oame­nii. Exact în pia­ța publi­că. Voi fi eu, cu ei. Le răs­pund la tot ce mă întrea­bă. Tre­bu­ie să fii con­ving­ă­tor. E o sus­ți­ne­re de altă natu­ră, nu sti­lul cla­sic”, a spus Mir­cea Dia­co­nu.

VIDEO, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply