UN TÂNĂR DIN MANGALIA, CERCETAT PENTRU TRAFIC DE DROGURI

0
3007

ICJ Con­stan­ța: Un băr­bat din Man­ga­lia a fost prins în fla­grant delict de poli­țiș­tii de com­ba­te­re a cri­mi­na­li­tă­ții orga­ni­za­te, în timp ce ar fi trans­por­tat dro­guri de risc și mare risc.

În cur­sul zilei de luni, poli­țiș­tii Bri­gă­zii de Com­ba­te­re a Cri­mi­na­li­tă­ții Orga­ni­za­te Con­stan­ța, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ri­lor D.I.I.C.O.T. – S.T. Con­stan­ța, au orga­ni­zat o acțiu­ne pe linia com­ba­te­rii tra­fi­cu­lui de dro­guri. Ast­fel, au oprit în tra­fic un auto­tu­rism, la inter­sec­ția Dru­mu­lui Națio­nal 39 cu Autos­tra­da A4, con­dus de un băr­bat, de 22 de ani.

În urma con­tro­lu­lui efec­tu­at asu­pra auto­tu­ris­mu­lui, au fost des­co­pe­ri­te 502 com­pri­ma­te de ecs­ta­sy, 472 de gra­me de amfe­ta­mi­nă, 374 de gra­me de MDMA, 0,5 gra­me de keta­mi­nă și 1,4 gra­me de cocai­nă.

În con­ti­nu­a­rea cer­ce­tă­ri­lor, poli­țiș­tii de com­ba­te­re a cri­mi­na­li­tă­ții orga­ni­za­te au efec­tu­at o per­che­zi­ție domi­ci­li­a­ră și au des­co­pe­rit 668,3 gra­me de amfe­ta­mi­nă, 42,4 gra­me și 20 de com­pri­ma­te de MDMA, 9,8 gra­me de keta­mi­nă, 79,8 gra­me de cana­bis, 2 gra­me de hașiș, un cân­tar, 2 grin­de­re, un lap­top, un tele­fon mobil, pre­cum și 8.450 de lei și 160 de euro. 

Băr­ba­tul a fost reți­nut și intro­dus în Cen­trul de Reți­ne­re și Ares­ta­re Pre­ven­ti­vă al I.P.J. Con­stan­ța, iar, în cur­sul zilei de astăzi, va fi pre­zen­tat instan­ței de jude­ca­tă, cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă, fiind cer­ce­tat sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de tra­fic de dro­guri de risc și mare risc.

Acțiu­nea a bene­fi­ci­at de supor­tul de spe­cia­li­ta­te al Direc­ți­ei Ope­ra­țiuni Spe­ci­a­le din cadrul Poli­ți­ei Româ­ne și al I.P.J. Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 03.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply