O frumoasă șezătoare, de Ziua iei, la Biblioteca Municipală Mangalia [galerie FOTO]

0
1034

Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă Man­ga­lia a găz­du­it, în cur­sul zilei de sâm­bă­tă, 22 iunie, o fru­moa­să șeză­toa­re dedi­ca­tă ”Zilei Iei”. Eve­ni­men­tul a cuprins o expo­zi­ție de car­te și de ii cusu­te manu­al, cu mul­tă măies­trie, de către par­ti­ci­pan­te­le la “Șeză­toa­re Man­ga­lia”, pre­cum un ate­li­er de cre­a­ție și lucru demonstrativ. 

Pe lân­gă ele­men­te­le spe­ci­fic româ­nești, cei pre­zenți au mai putut admi­ra un cos­tum tra­di­țio­nal lipo­ve­nesc, pre­zen­tat de doam­na pro­fe­soa­ră Adi­na Lozin­schi, dar și o rochie tur­ceas­că de mirea­să, veche de 100 de ani.


Man­ga­lia News, 22.06.2019. (Foto: Ruxan­dra Georgescu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply