Apel lansat de Agenţia Naţională de Securitate a SUA: Toţi utilizatorii de Microsoft Windows să-şi updateze urgent sistemul de operare

0
478

Uti­li­za­to­rii de Micro­soft Win­dows ar tre­bui să îşi upda­te­ze sis­te­me­le ope­ra­ţio­na­le, pen­tru a împie­di­ca vul­ne­ra­bi­li­ta­tea com­pu­te­re­lor lor la ata­cu­ri­le ciber­ne­ti­ce, a aver­ti­zat Agenţia Naţio­na­lă de Secu­ri­ta­te a SUA.

Ape­lul lan­sat de Agenţie este unul neo­bi­ş­nu­it, dar se pare că a fost gene­rat de teme­ri­le că nu mulţi uti­li­za­tori şi-au upda­tat sis­te­me­le în cele două săp­tămâni, de când Micro­soft a aver­ti­zat pen­tru pri­ma dată des­pre pro­ble­mă, potri­vit Rador. 
 
Repre­zen­tanţii com­pa­niei au pre­ci­zat că cel puţin un mili­on de com­pu­te­re sunt vul­ne­ra­bi­le, însă au aver­ti­zat că aceas­ta ar putea fi o esti­ma­re scă­zu­tă care nu ia în con­si­de­ra­re com­pu­te­re­le care se află în reţe­le de cor­po­ra­ţie. 


 
În rea­li­ta­te, ar putea fi vor­ba de câte­va mili­oa­ne de com­pu­te­re, ast­fel că Micro­soft a făcut apel către uti­li­za­to­rii de Win­dows să veri­fi­ce urgent că folo­sesc cea mai nouă ver­siu­ne de softwa­re. (descopera.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.