Alunelul — simbolul apotropaic al românului — Flash mob [VIDEO]

0
495

Mari­a­na Coci­e­ru: Sec­ven­țe din cadrul Fla­sh mob-ului „Alu­ne­lul — sim­bo­lul apo­tro­paic al româ­nu­lui”. 600 de dan­sa­tori au dan­sat „Alu­ne­lul” în fața Uni­ver­si­tă­ții Peda­go­gi­ce ”Ion Cre­an­gă” din Chi­și­nău, pen­tru a mar­ca Ziua Dan­su­lui Popu­lar. Urmă­reș­te pres­ta­ția dan­sa­to­ri­lor în video-ul de mai jos:


* Apo­tro­paic — Ritu­al, obiect căru­ia i se atri­bu­ie pro­pri­e­ta­tea magi­că de a feri pe pur­tă­to­rul lui de far­me­ce, de boli etc. (și amu­le­tă).


Man­ga­lia News, pre­lu­a­re Mari­a­na Cocieru/Fb și agora.md, 01.06.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.