210.000 de Mulțumiri, pentru cele 210.000 de Aprecieri primite de Mangalia News de la prietenii de pe Facebook!

0
354
Booking.com

210.000 de Mul­țu­mi­ri, din par­tea redac­ți­ei Man­ga­lia News, pen­tru cele 210.000 de Apre­ci­eri anun­ța­te azi de Face­bo­ok! Ne bucu­ră fap­tul că am reu­șit să facem să zâm­beas­că 210.000 din­tre pri­e­te­nii coti­dia­nu­lui nos­tru onli­ne! Vă mul­țu­mim pen­tru apre­ci­eri și vă îmbră­ți­șăm, vir­tu­al, pe toți. 🙂

Pen­tru a pri­mi INSTANT ști­ri­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, este sufi­cient dați un cli­ck AICI! Ținem, în con­ti­nu­a­re, cât mai aproa­pe! Adre­sa noas­tră de e‑mail este ace­eași: [email protected], iar pagi­na de Face­bo­ok este: MangaliaNews.ro. Vă invi­tăm și în gru­pul Man­ga­lia News Ofi­ci­al. Ne găsiți, de ase­me­nea, și pe Twit­ter.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 26 iunie 2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele