TROFEUL BERGENBIER deschide sezonul de SuperRally, la Mangalia. LISTA CU PILOȚII ÎNSCRIȘI

0
912

Tro­fe­ul Ber­gen­bier va des­chi­de Cam­pi­o­na­tul Natio­nal de Super­Ra­l­ly. Com­pe­ti­tia se va deru­la la Man­ga­lia, în 10 si 11 mai.

Cam­pi­o­na­tul ajuns la a doua edi­tie isi pro­pu­ne sa adu­ca la start pilo­tii de top si o lis­ta lun­ga de con­cu­ren­ti. Orga­ni­za­to­rii spe­ra sa se atin­ga limi­ta maxi­ma de inscri­eri (40 con­cu­ren­ti). Rea­min­tim ca la fina­lul sezo­nu­lui tre­cut, la Bucu­res­ti, limi­ta maxi­ma a fost ridi­ca­ta.

Tra­seu de 3,75 km la Tro­fe­ul Ber­gen­bier

Tra­se­ul are o lun­gi­me tota­la de 3,75 km. Con­cu­ren­tii tre­bu­ie sa efec­tu­e­ze 3 ture (o tura are 1.25 km) pen­tru a ter­mi­na pro­ba.

Vineri 10 mai, de la ora 20, este pro­gra­mat star­tul fes­tiv, in Pia­ta Repu­bli­cii din Man­ga­lia. Con­cur­sul are loc sam­ba­ta 11 mai. De la ora 9:30, se dis­pu­tă man­șe­le de cali­fi­cări, care durea­ză până la ora 14:30. Fina­la se va dis­pu­ta de la ora 15, in timp ce fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re va avea loc la 19:30. (sur­sa: https://blog.bestride.ro/).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.