Timfloralis Timișoara, Festivalul care “colorează” orașul în fericire [VIDEO]

0
476

Tema din acest an a fost ”Flo­ral happi­ne­ss”. Pen­tru pri­ma dată, mireas­ma flo­ri­lor aran­ja­te de mâi­ni­le iscu­si­te ale flo­riș­ti­lor, a cuprins și Pia­ța Uni­rii.

Timp de trei zile, desig­neri, arhi­te­cţi, pei­sa­gi­şti, flo­ri­şti inter­na­ţio­nali, eco­lo­gi­şti, stu­denţi, elevi, şcoli, uni­ver­si­tă­ţi, arti­şti, fir­me şi comer­ci­anţi au mun­cit pen­tru a împo­dobi cen­trul Timi­șoa­rei, cu sco­pul de a evi­denţia fru­mu­seţea natu­rii, a flo­ri­lor, la edi­ția din acest an a Tim­flo­ra­lis.

Sur­sa: Best of Timi­șoa­ra.


Man­ga­lia News, cu drag! Duminică,12.05.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.