PRESA — Crucile eroilor români din cimitirul Valea Uzului, profanate de «un grup de iniţiativă maghiar»

0
348
Booking.com

HISTORIA: Cru­ci­le a zeci de eroi români, ampla­sa­te de către pri­mă­ria ora­șu­lui Dăr­mă­nești în Cimi­ti­rul Inter­națio­nal al Ero­i­lor Valea Uzu­lui, au fost pro­fa­na­te de către un ”grup de ini­ția­ti­vă maghiar”, după cum se ara­tă pe site-ul Erdely.ma. Pen­tru că sunt con­si­de­ra­te a fi ”ampla­sa­te ile­gal”, monu­men­te­le au fost aco­pe­ri­te cu saci de gunoi, de culoa­re nea­gră, legați cu scot­ch.

Un auto­in­ti­tu­lat „grup de ini­ția­ti­vă maghiar” a luat deci­zia de a aco­peri, cu saci de gunoi, cru­ci­le ero­i­lor români din Cimi­ti­rul Inter­națio­nal din Valea Uzu­lui, pe care le-au con­si­de­rat ”ampla­sa­te ile­gal”. Locul este subiect de dis­pu­tă între UDMR și auto­ri­tă­ți­le loca­le, fiind situ­at la ”gra­ni­ța” din­tre jude­țe­le Bacău și Har­ghi­ta. Pri­mă­ria Dăr­mă­nești a hotă­rât ca, lân­gă osta­șii maghiari să odih­neas­că și cei români. (Sur­sa: historia.ro).

Citeş­te şi: De ce nu se înțe­leg ungu­rii cu româ­nii nici în mor­min­te­le din Cimi­ti­rul Inter­națio­nal al Ero­i­lor din Valea Uzu­lui? 

Pro­fa­na­rea cru­ci­lor ero­i­lor români de către un grup de unguri, în cimi­ti­rul Valea Uzu­lui, a fost fil­ma­tă! Au fost înre­gis­trați în timp ce le înve­leau cu saci de gunoi — Video

PROFANARE! Ungu­rii au aco­pe­rit cu saci de gunoi cru­ci­le ero­i­lor români din cimi­ti­rul Valea Uzu­lui!!! ”Sunt ampla­sa­te ile­gal!”

VIDEO Geor­ge Simion susţi­ne că a fost bătut de „extre­mi­şti“ maghiari. Ingre­dien­te­le unui scan­dal cu cono­ta­ţii naţio­na­lis­te


piese-auto-mangalia.ro