EVENIMENT: Dezvelirea statuii lui Mihail Kogălniceanu și acordarea titlului de Cetățean de Onoare al satului 2 Mai, sculptorului Mihai Buculei

0
1433

Daniel Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu: ”Vineri, 3 mai 2019, vă invi­tăm să par­ti­ci­pati la cere­mo­n­ia orga­ni­za­ta de Pri­mă­ria Lima­nu, cu oca­zia acor­dă­rii titlu­lui de Cetă­țean de Onoa­re al satu­lui 2 Mai, dom­nu­lui Mihai Bucu­lei. Eve­ni­men­tul are loc la Pri­mă­ria din 2 Mai, înce­pând cu ora 11.00.

Cu aceas­tă oca­zie, va fi inau­gu­ra­tă și lucra­rea rea­li­za­tă pro-bono de renu­mi­tul sculp­tor român Mihai Bucu­lei, pen­tru comu­ni­ta­tea satu­lui 2 Mai. Sculp­tu­ra în bronz îl repre­zin­tă pe mare­le om poli­tic Miha­il Kogăl­ni­cea­nu și va fi expu­să în fața sediu­lui Pri­mă­ri­ei din 2 Mai. Vă aștep­tăm cu drag”.


Vă invi­tăm să citiți și arti­co­le­le: Cu dra­gos­te, des­pre satul 2 Mai, sau ‘Două Mai’, cum i‑a zis Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, la înfi­in­ța­re

Mihai Bucu­lei: „Fără aju­to­rul lui Dum­ne­zeu, nu am fi putut ridi­ca la timp Monu­men­tul Marii Uniri de la Alba-Iulia” [VIDEO]


Man­ga­lia News, 02.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply